dinsdag 16 juni 2015

Gegevens van Neonazi's en hun consorten (o.a. Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner Marco H. van de Wetering) alsmede van rechtsextremistische / neonazistische fora op een memorystick (18 archiefmappen/2141 documenten) overgedragen aan de AFVN/Bond van Antifascisten

Beste Lezers,

Vandaag heeft een belangrijke informatieoverdracht plaatsgevonden via een memorystick met 18 elektronische archiefmappen en met 2141 documenten aan Arthur Graaff, Woordvoerder van het Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten.

De Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten (kortweg: AFVN) is een onafhankelijke vereniging in Nederland, voortgekomen uit het communistische verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De AFVN is aangesloten bij de Fédération Internationale des Résistants (FIR), een internationale overkoepelende organisatie. De AFVN gaf tot 2009 het kwartaalblad De Antifascist uit. Abonnees van De Antifascist werden tevens gezien als lid van de AFVN. Voorzitter van de AFVN van 1976 tot 2002 was de oud-verzetsstrijder Henk van Luttikhuizen. Van 2003 tot 2006 de oud-verzetsstrijder Joop Smidt en van 2007 tot haar overlijden op 30 september 2011 de Auschwitz-overlevende Celine van der Hoek-de Vries. (Toevoeging: Celine van der Hoek-de Vries heeft samen met twee andere bestuursleden van de AFVN/BvA op 15 september 2009 de uitvaartdienst en de begrafenis bijgewoond van Hermina Cammenga-Damen, moeder van Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), waarbij de toenmalige Secetaris van de AFVN/BvA namens het Bestuur tijdens de uitvaartdienst een toespraak heeft gehouden). Sinds september 2013 is Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Sussex, voorzitter. AFVN-bestuurder Piet Schouten is vicevoorzitter van de FIR.
 
De AFVN is opgericht door Henk en Alie van Luttikhuizen, oud-verzetsstrijders die tot de Praagse Lente van 1968 lid waren van de CPN. Met de AFVN boden zij onderdak aan communistische oud-verzetsstrijders die het niet eens waren met het feit dat de CPN de Sovjet-inval in Tsjechoslowakije afkeurde.
 
De AFVN ontleent haar bestaansrecht aan de strijd tegen het "nazifascisme" en hanteert de definitie van fascisme zoals die door de Bulgaarse communist Georgi Dimitrov werd gegeven; het fascisme is de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierskapitaal. Het fascisme stelt zich ten doel om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen. Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie. Naar de mening van de AFVN zijn het in de huidige tijd anti-Islampartijen zoals in Nederland de LPF van wijlen Pim Fortuyn en de PVV van Geert Wilders die deze rol vervullen. De AFVN stelt zich ten doel de traditie van de strijd tegen het fascisme met de strijd tegen deze op racisme en mensenhaat gebaseerde bewegingen te verbinden en het perspectief op een socialistische maatschappij levend te houden.
 
In 2008 heeft de AFVN actie gevoerd tegen het optreden van Johannes Heesters in Amersfoort op beschuldiging van collaboratie en zelfverrijking onder de Duitse bezetting. Toevoeging: aan deze actie heeft Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) eveneens een actief aandeel geleverd. Tevens was de AFVN betrokken bij de Trein der Duizend, een treinreis die scholieren bewust moet maken van het drama van de vernietiging van joodse medemensen in het naziconcentratiekamp Auschwitz. Toevoeging: dit uitstekende initiatief is met een schriftelijke adhesiebetuiging vanuit het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) ondersteund. Ook werd er actie gevoerd in Vorden waar op 4 mei ook langs de graven van Wehrmachtsoldaten gelopen werd. Sinds eind 2013 ondersteund AFVN/BvA de actie Marktplaats nazivrij en in het verlengde de actie Nederland nazivrij.
 
Doelstellingen van de AFVN/BvA:
De AFVN/BvA kent 4 doelstellingen:
· Te zorgen dat de daden van het anti-fascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen.
· Herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
· Te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
· Te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

Voor nadere informatie over de AFVN/BvA verwijs ik u hierbij graag naar de volgende website: http://www.afvn.nl/ .Voor nadere informatie over het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en haar doelen verwijs ik u hierbij graag naar de volgende website: http://www.iwoii.nl/ .

De indeling van de memory-stick met de informatie, die vandaag aan Arthur Graaff, Woordvoerder van de AFVN/BvA is overgedragen, is als volgt:
1.    Geschiedenis Neonazisme – Nederlands Koninklijk Huis
2.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.
3.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische website
4.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon
5.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante
6.    Contacten Noordland – Stormfront
7.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Marco van de Wetering
8.    Marco van de Wetering
9.    Karakterbeschrijvingen over Neonazi Jan Peter Mante
10. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf
11. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante
12. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie
13. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties
14. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts
15. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante
16. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante
17. Haat Zaaien – Neonazi’s (o.a. Jan Peter Mante)/Neonazistische fora
18. Marokkanenhaat – Neonazistische fora

Arthur Graaff, de Woordvoerder van de AFVN/BvA heeft mij als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) namens het Bestuur van de AFVN/BvA bedankt voor deze grote hoeveelheid informatie over o.a. Neonazi’s en over een aantal Rechtsextremistische/Neonazistische fora. Tevens heeft hij mij laten weten dat de overige bestuursleden van de AFVN/BvA en hijzelf met veel belangstelling kennis zullen nemen van de inhoud van de memorystick en dat zij, wanneer zij hierover nadere informatie willen inwinnen, telefonisch of per mail contact met mijn collega, mr. Fred IJspeerd en mijzelf op zullen nemen.
 
Mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf wensen Arthur Graaff en al zijn medebestuursleden in alle opzichten heel veel succes toe bij het in woord en daad realiseren van de 4 doelstellingen van de AFVN/BvA. Doelstellingen, waarin het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), mijn collega en ikzelf ons inhoudelijk voor de volle 100% volledig in kunnen vinden en die wij beiden dan ook namens onze stichting – waar wij dit maar kunnen – graag in woord en daad zullen blijven steunen. Zoals wij beiden ook in de afgelopen decennia met daadwerkelijke actieve betrokkenheid en groot enthousiasme dit reeds diverse malen met veel genoegen hebben gedaan.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 WEBSITE: AFVN/BvA
 
 
 
WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
______________________________________________